CHOROBY I SZKODNIKI BURAKA CUKROWEGO

Rizomania

Rizomania to jedna z ekonomicznie najistotniejszych chorób buraka cukrowego, występująca we wszystkich regionach jego uprawy. Już nawet słaby poziom porażenia może być przyczyną obniżenia plonu (technologiczny plon cukru) o...

Mątwik burakowy

Mątwik burakowy, nicień glebowy należący do rodziny nicieni (Nematoda) jest z ekonomicznego punktu widzenia największym szkodnikiem buraka cukrowego. Istnieją też inne nicienie wywołujące szkody na plantacjach buraka cukrowego...

Czynnik chorobotwórczy: Grzyb (Cercospora beticola)

Chwościk buraka

Chwościk buraka należy obok mączniaka właściwego oraz ramularii do chorób liści o najistotniejszym znaczeniu dla uprawy buraka cukrowego. Intesnywne porażenie plantacji buraka przez chwościka burakowego może prowadzić do...