Wróć do przeglądu

OPINIE PLANTATORÓW O NASZYCH ODMIANACH

15. styczeń 2016

‚W ubiegłym roku mieliśmy bardzo niesprzyjające warunki pogodowe, z których najdotkliwsza była susza. Odmianę Betaseed BTS 350 uprawialiśmy pierwszy raz i bacznie ją obserwowaliśmy. Mimo nieco mniejszych liści w porównaniu do innych odmian korzenie BTS 350 były dużo większe. Zaskoczyła też nas różnica w plonie. Średnio w gospodarstwie zebraliśmy około 68 dt z hektara. Natomiast odmiana Betaseed plonowała na poziomie 85 dt…‘

Gospodarstwo Rolne, Brudzyń, woj. kujawsko-pomorskie, średni plon korzeni 68 dt/ha, gleba klasa 3-4

 

‚Bardzo wysoka temperatura oraz przedłużający się brak opadów nie powodowały więdnięcia roślin, tym samym odmiana BTS 710 nie reagowała  negatywnie na brak wody. Głęboko osadzone w ziemi korzenie o wyrównanej wielkości znacząco ułatwiały zbiór nie przewracały się i nie urywały przez co zostały w całości zebrane bez większych strat.

Do najważniejszych dla mnie cech wegetacyjnych odmiany BTS 710, wysianej na naszym polu zaliczam:

  • szybkie wschody - ponad 90% roślin wzeszło w pierwszym  tygodniu od siewu,
  • duży wigor roślin
  • wysoka ponadprzeciętna odporność na suszę w porównaniu do innych odmian wysianych na podobnych stanowiskach
  • wyrównana wielkość korzeni, bez przyrostów bocznych; dość duża zawartość cukru (19,3%) i czystość soku.‘

Gospodarstwo Rolne, Daszyna k.Łęczycy, woj.łódzkie, średni plon korzeni 60 dt/ha, gleba klasa 3-4

 

 

 

 

Kategorie